Otvorené kurzy slovenského jazyka pre dospelých účastníkov

OTVORENÉ KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA

  • Dostupné pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt

  • Kurzy sú určené pre dospelých účastníkov, ktorí sa ešte nezúčastnili týchto kurzov v minulosti (kurz nie je určený pre deti)

  • Kurzy zahŕňajú hodiny sociálno-kultúrnej orientácie

  • Bez vstupných testov

  • Bezplatné

  • Momentálne všetky kurzy prebiehajú online

Otvorené kurzy slovenského jazyka organizované Migračným informačným centrom IOM (MIC) nie sú certifikované jazykové kurzy.

Slúžia ako prvý kontakt so slovenským jazykom, a práve preto sú odporúčané pre úplných začiatočníkov.

Otvorené kurzy slovenského jazyka sa zameriavajú hlavne na:

  • osvojenie si základov slovenského jazyka v reálnych situáciách a každodennej komunikácii (napr. v potravinách, v banke, v práci, s priateľmi, u lekára a podobne).

  • prekonávanie jazykovej bariéry a strachu z komunikácie v slovenčine.

  • rozšírenie slovnej zásoby a osvojenie si základnej gramatiky.

UPOZORNENIE: Ďalší cyklus začne 25. 4. 2022. Link na online registráciu nájdete v tomto článku 11. 4. 2022.

Tipy a odkazy na bezplatné štúdium slovenského jazyka (webové stránky a materiály) nájdete tu.

Skočiť na začiatok stránky